Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2016

Thứ ba, 14/02/2017 14:43
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn hỏa tốc số 1322/BGTVT-CQLXD ngày 13/02/2017 về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2016.

Theo đó, Bộ GTVT đã có Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015 về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải và Văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/2/2015 hướng dẫn việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT.

Triển khai thực hiện công tác đánh giá xếp hạng năm 2016, Bộ GTVT đã có Văn bản số 15515/BGTVT-CLQXD ngày 27/12/2016 yêu cầu các đơn vị Tư vấn, các Chủ đầu tư, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban Quản lý dự án (QLDA) khẩn trương triển khai thực hiện theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015, Văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/2/2015 và gửi hồ sơ, báo cáo về Cục QLXD&CLCTGT trước 15/01/2017.

Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, hồ sơ đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT của các đơn vị, hiện vẫn còn một số tồn tại như sau:

1. Đối với các đơn vị Tư vấn:

Một số đơn vị chưa gửi đầy đủ bản kê khai bằng văn bản và file mềm qua email cucqlxd@gmail.com (còn thiếu bản cứng hoặc file mềm).

Một số đơn vị kê khai không đúng mẫu yêu cầu: sử dụng biểu mẫu kê khai cũ theo Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 hoặc kê khai bổ sung năm thứ 2 nhưng vẫn sử dụng mẫu kê khai lần đầu.

Nhiều đơn vị chi gửi bản kê khai mà không đính kèm tài liệu chứng minh theo hướng dẫn.

Nhiều đơn vị Tư vấn có tên trong danh sách xếp hạng năm 2015 nhưng chưa nộp hồ sơ đánh giá năm 2016.

2. Đối với các Chủ đầu tư:

Nhiều Chủ đầu tư, Ban QLDA (Ban QLDA 7, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và 32 Sở GTVT) chưa gửi báo cáo đánh giá. Do vậy, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện việc đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT tại văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/2/2015 và số 648/BGTVT-CQLXD ngày 18/01/2016.

Một số Chủ đầu tư, Ban QLDA gửi văn bản có ý kiến về việc trong năm 2016 không có đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư nên không thực hiện đánh giá bổ sung. Để việc đánh giá đảm bảo tính chính xác, khách quan, đề nghị các Chủ đầu tư, Ban QLDA có báo cáo đánh giá đối với các dự án do mình quản lý (kể cả các dự án không phải do Bộ GTVT quyết định đầu tư).

Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các tổ chức Tư vấn thực hiện dự án do mình quản lý kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo đúng biểu mẫu; gửi về Cục QLXD&CLCTGT trước ngày 20/02/2017. Sau thời gian này sẽ không tiếp nhận bổ sung hồ sơ. Việc đánh giá, xếp hạng các đơn vị sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Phụ lục các đơn vị , tổ chức chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13449
Lượt truy cập: 133.541.338