Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ hai, 17/07/2017 10:09
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cụ thể như sau: Tổng doanh thu là 2.474,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 84,4 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 3,00%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13030
Lượt truy cập: 133.539.553