Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín

Thứ tư, 20/06/2018 14:55 GMT+7
Ngày 30/5/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín:

- Địa chỉ: Số 860/60X/29, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0305577514

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm công trình.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 860/60X/29, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 77

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 77 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng ; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng ; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng ; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử các chỉ tiêu của mẫu nhựa đường thu được từ thử nghiệm bay hơi ; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhũ tương nhựa đường a xít;  Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của kim loại, mối hàn; Thí nghiệm Bentonite ; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất, cát, đá gia cố chất kết dính ; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng xi măng và nhũ tương ; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng bằng bitum bọt và xi măng ; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/5/2023.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2381
Lượt truy cập: 115925369