Phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây 

Thứ năm, 18/10/2018 15:42
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2212/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Theo đó, 07 tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung áp dụng cho dự án là: Tiêu chuẩn cho kiến trúc ITS; hệ thống thu phí; hệ thống kiểm tra tải trọng xe; tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống; tiêu chuẩn cho hệ thống truyền dẫn, thông tin liên lạc; tiêu chuẩn cho phần mềm, cơ sở dữ liệu; tiêu chuẩn điện và cơ khí (E&M)

Quyết định nêu rõ, Ban Quản lý dự án Thăng Long căn cứ vào danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong quyết định này và các quy định liên quan để yêu cầu các đơn vị tư vấn lập dự án và các đơn vị liên quan áp dụng cho thống nhất.

Trong quá trình triển khai Dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Trường họp có điều khoản nào của các tiêu chuẩn nói trên chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung thì đề nghị bằng văn bản trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7323
Lượt truy cập: 133.924.006