Đảng ủy VATM đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thứ tư, 16/01/2019 08:27 GMT+7

Ngày 14/01 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa hàng không, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Việt Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm. Theo đó, năm 2018 lưu lượng bay của các hãng hàng không và hoạt động bay tầm thấp của các tổ chức, cá nhân tiếp tục tăng cao, tính chất bay ngày càng đa dạng, phức tạp. Bên cạnh đó, hoạt động nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cảng hàng không, sân bay, hoạt động bay diễn tập quân sự diễn ra liên tục; tình hình thời tiết tại một số khu vực thường xuyên diễn biến xấu gây ra áp lực và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành bay.

Toàn cảnh hội nghị

Trước nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, điều hành an toàn 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm. Năm 2018, sản lượng điều hành bay của Tổng công ty ước đạt 890.935 lần chuyến bằng 104,22% kế hoạch năm 2018; tổng doanh thu 3.878  tỷ đồng đạt 110,8% kế hoạch năm 2018, tăng 16,07% so với thực hiện năm 2017; nộp ngân sách Nhà nước 2.926 tỷ đồng đạt 118,83% kế hoạch năm 2018, tăng 18,94% so với thực hiện năm 2017.

Năm 2018, Đảng bộ lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng điểm như khánh thành và đưa vào khai thác đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân, thành lập Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Cam Ranh, áp dụng phương thức dẫn đường tiên tiến SID/STAR RNP1 tại sân bay Phú Bài, khởi công xây dựng trạm Radar thứ cấp Cà Mau thứ 2, cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn…

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng. Các cấp ủy đảng thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn về việc bổ sung kiện toàn cấp ủy; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng góp phần cùng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế như công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty chưa chặt chẽ, chưa kịp thời dẫn đến việc triển khai công việc chuyên môn có lúc còn chậm trễ, một số dự án trọng điểm thực hiện chưa đúng tiến độ đề ra.  Đồng chí Bí thư đã nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Năm 2019, dự kiến mật độ bay tiếp tục tăng cao, tính chất hoạt động bay phức tạp, công tác bảo đảm an toàn bay đòi hỏi duy trì thực hiện tốt hơn nữa. Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an toàn, chất lượng, an ninh, phối hợp hiệp đồng điều hành an toàn 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra trong Đề án nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ đảm bảo hoạt động bay và trong Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2020- 2030.

Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ khí tượng. Tích cực triển khai thực hiện đề án Phát triển Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đảm bảo cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng. Quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị hiện có và các trang thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng các dự án mà Tổng công ty đang thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng trong năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2019 đúng quy định, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Sau cùng, Bí thư Đảng ủy Phạm Việt Dũng nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Tổng công ty cần tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nội dung công tác mà Nghị quyết đã đề ra.
 

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2229
Lượt truy cập: 106563187