Trung tâm CNTT cần thực hiện tốt cả 2 "vai" trong năm 2019

Thứ hai, 21/01/2019 17:35 GMT+7

Chiều 21/1, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Văn phòng Bộ và một số Vụ tham mưu.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 do ông Phạm Duy Ninh, Giám đốc Trung tâm CNTT, trình bày tại Hội nghị cho biết, năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham mưu của Bộ, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Trung tâm CNTT thực  hiện tốt công tác tham mưu , trình Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ GTVT. Xây dựng và trình Bộ ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải, phiên bản 1.0. 

Giám đốc Trung tâm CNTT Phạm Duy Ninh báo cáo kết quả công tác năm 2018 

Bên cạnh đó, thực hiện các công tác chuyên môn, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng 75 thủ tục hành chỉnh của Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia, trở thành Bộ đầu tiên đạt 100% kế hoạch, vượt tiến độ yêu cầu của Chính phủ một tháng. Song song với đó, Trung tâm CNTT cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì và vận hành 310 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 170 dịch vụ công mức độ 3, 140 dịch vụ công mức độ 4). Trong năm 2018 đã có hơn 530 ngàn hồ sơ được thực hiện theo phương thức trực tuyến, có hơn 68 ngàn doanh nghiệp, người dân tham gia sử dụng. Trung bình một ngày làm việc có hơn 2.400 hồ sơ được nộp theo hình thức trực tuyến.  Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ sổ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - ICTINDEX thì năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Bộ GTVT xếp thứ 1 trong số 20 bộ/ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn thông tin, Trung tâm đã duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật CNTT; Hệ thống hội nghị trực tuyến; Hệ thống thư điện tử công vụ các hệ thống thông tin nội bộ; hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia; hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT. Theo đánh  giá của Ban điều hành an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước về về việc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin tạì Bộ GTVT, Bộ GTVT là cơ quan đi đầu trong các bộ/ngành về triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Ngoài ra, là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT, năm 2018, Trung tâm CNTT cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin Cổng thông tin điện tử của Bộ. Cổng TTĐT Bộ GTVT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống, nhanh và chính xác các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; các chủ trương đường lối chính sách mới thông qua hệ thống văn bản QPPL mới; tuyên truyền các phong trào thi đua, đảm bảo trật tự ATGT, biểu dương người tốt việc tốt. Điều này thể hiện rõ qua việc trong năm 2018 có đến 9 triệu lượt truy cập vào Cổng TTĐT, đưa tổng lượt truy cập lên hơn 80 triệu lượt.

Theo Giám đốc Phạm Duy Ninh, năm 2019, bên cạnh việc duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm CNTT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ lớn như: triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ GTVT đến năm 2020; Triển khai kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT giai đoạn 2018-2020; Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải; Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2019 về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT; Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT cũng như tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Ghi nhận những kết quả mà Trung tâm CNTT đạt được năm 2018, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, năm qua, Trung tâm CNTT đã đạt thực hiện một số công việc là nền tảng để xây dựng và phát triển hệ thống CNTT của Bộ GTVT trong giai đoạn tới như xây dựng ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0, dịch vụ công trực tuyến, duy trì tốt hệ thống CNTT của Bộ trong điều kiện còn khó khăn về nguồn kinh phí, đồng thời bước đầu xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan của Bộ trong  xây dựng hệ thống CNTT chung.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho các cá nhân có thành tích

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông  yêu cầu trong năm 2019, trung tâm CNTT cần tập trung tiếp tục xây dựng các hệ thống lõi, các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Quan tâm, phối hợp với các đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính cũng như chủ động đề xuất, xây dựng các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước của khối cơ quan Bộ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động học tập, nâng cao trình độ cả về chuyên môn và công tác quản lý nhàn nước để Trung tâm CNTT có thể thực hiện tốt cả vai trò là cơ quan chuyên môn và cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ về Công nghệ thông tin.

Cũng tại Hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho các cá nhân có thành tích trong năm qua.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1083
Lượt truy cập: 92962790