Tây Ninh: Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

Thứ hai, 18/02/2019 12:06

Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.

Mục đích phong trào nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong xây dựng văn hóa giao thông, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác có liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và nhận thức, hành động của lực lượng làm nhiệm vụ thực thi công vụ; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng gia phong trào là các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát đường thủy của tỉnh, Công an các huyện, thành phố có đường thuỷ, Thanh tra giao thông vận tải, Đăng kiểm, Cảng vụ đường thuỷ nội địa, Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Nội dung thi đua là phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền có đường thủy nội địa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong đông đảo quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa giao thông với bình yên sông nước, xây dựng các chuyên đề văn hóa giao thông với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, khắc phục kịp thời những tồn tại, bấp cập trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy nội địa, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện cho nhân dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự ATGT, những nguyên nhân dẫn đến TNGT trên tuyến giao thông đường thủy nội địa như: cảng, bến thuỷ không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện thuỷ không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trái phép,…

Phát huy có hiệu quả các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đạt tiêu chuẩn, phấn đấu hàng năm nhân rộng thêm mô hình mới so với năm trước. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của từng mô hình theo tiêu chí đề ra; Phát động phong trào văn hóa giao thông đường thủy và thi đua trong lực lượng thực thi công vụ trên đường thủy nội địa gồm: Cảnh sát đường thủy của tỉnh, Thanh tra giao thông vận tải, Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực III, Cảng vụ đường thuỷ nội địa của tỉnh, Đăng kiểm,… góp phần xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với nhân dân. Các tập thể, cá nhân hàng năm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không có cán bộ xị xử lý kỷ luật dưới mọi hành thức.

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện đến hết năm 2020. Định kỳ hằng năm, Thường trực Ban chỉ đạo “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo sơ kết và đến năm 2020 tổ chức báo cáo đánh giá tổng kết phong trào (giai đoạn 2016-2020), đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện trong phong trào này.

Nguồn: Báo Tây Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10252
Lượt truy cập: 127.236.176