Thông tin báo chí về Lễ khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức

Thứ ba, 02/07/2019 08:55 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Lễ khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ

vào hoạt động chính thức

 

 
   

Cải cách thủ tục hành chính đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đẩy mạnh, nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có giao các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Giao thông vận tải đã lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ và một số đơn vị trực thuộc, thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai xây dựng, thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải được thực hiện cụ thể:

- Về mặt thể chế, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành một số quyết định thành lập Bộ phận Một cửa: Quyết định số 2330/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018, về việc tổ chức Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ GTVT; Quyết định số 2844/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2018 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Bộ; Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

- Về cơ sở vật chất: trụ sở của Bộ phận Một cửa đã được bố trí địa điểm riêng, trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện làm việc, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị giám sát... bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc cũng như bảo đảm điều kiện để Bộ phận Một cửa hoạt động thuận lợi.

- Về hệ thống công nghệ thông tin: Ngày 01/7/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thiện việc hiện nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các hướng dẫn về kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành phần mềm nghiệp vụ đối với 172 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (trong đó có 16 thủ tục thực hiện tại Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ).

Như vậy, đến thời điểm này, Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ đã đảm bảo đủ các điều kiện để hoạt động.

Ngày 02/7/2019, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức.

 Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT áp dụng hoạt động Một cửa tại cơ quan Bộ. Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa; việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.

                                                                                                                                                                                                         

                 

Bộ Giao thông vận tải
Hà Nội, ngày 02/7/2019

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1699
Lượt truy cập: 108658805