Kết luận thanh tra công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 34 đơn vị đăng kiểm

Thứ năm, 29/08/2019 14:06 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 8135/KL-BGTVT ngày 28/8/2019 về "Công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước".

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 04/7/2019 đến ngày 14/8/2019, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 34 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (sau đây viết tắt là Trung tâm) trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, gồm các Trung tâm có mã số: 1901V, 1902D, 2101S, 2102D, 2201S, 2401D, 2601D, 2602D, 2801S, 4301S, 4302S, 4701D, 4702D, 4703D, 4704D, 4705D, 4801D, 7201S, 7202D, 7203D, 7801S, 7901S, 7902S, 8102D, 8103D, 8104D, 8201S, 8501S, 8601S, 8602D, 9201D, 9202D, 9301S, 9302D.

Tại các cơ sở đăng kiểm, Đoàn đã tiến hành thanh tra: Điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm (Dây chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng, xưởng kiểm định, nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ; thiết bị, dụng cụ kiểm tra, thiết bị thông tin, lưu trữ, truyền dữ liệu); Điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập, nhân viên nghiệp vụ kiểm định (Điều kiện, tiêu chuẩn đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; Bố trí đăng kiểm viên, tổ chức phân công, thực hiện nhiệm vụ kiểm định; Hướng dẫn nghiệp vụ cho đăng kiểm viên thực tập); Thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ (Kết quả kiểm định; Công tác lập hồ sơ phương tiện; Thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá xe cơ giới; Quản lý, cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định); Công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo; Thực hiện chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; công khai các nội dung trong hoạt động kiểm định.

Kết thúc thanh tra, Bộ GTVT nhận định các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thể hiện ở các nội dung chính như: Cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền kiểm định và duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định theo quy định; Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định cơ bản đáp ứng so với số lượng dây chuyền kiểm định; đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn quy định; phân công nhiệm vụ đăng kiểm viên và các đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo quy định; Tổ chức hoạt động kiểm định, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo, lưu trữ hồ sơ kiểm định và công khai, niêm yết các nội dung cơ bản theo quy định. 

Qua công tác thanh tra Bộ GTVT cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cũng như nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, thiếu sót đó. Bộ GTVT cho rằng, để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định và đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập có vi phạm, tồn tại.Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với các đăng kiểm viên do không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; Xử lý vi phạm đối với Trung tâm 7201S và Trung tâm 7901S do có 02 đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; Xem xét không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới của 06 đăng kiểm viên thực tập do không thực tập kiểm tra phương tiện đúng quy định;Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định của các Trung tâm đăng kiểm qua camera giám sát tại Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ.

Đối với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị này tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được nêu cụ thể trong Biên bản thanh tra giữa Đoàn thanh tra Bộ GTVT với từng Trung tâm.

Bộ cũng giao Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận này. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả thực hiện bằng văn bản trước ngày 30/10/2019./.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3356
Lượt truy cập: 116275594