Ban Quản lý dự án 6 thông báo mời thầu Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội

Thứ tư, 02/10/2019 10:22 GMT+7
Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn Nhà thầu Gói thầu TV.09: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn Nhà thầu Gói thầu TV.09: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh với tiến độ như sau:

Phát hành HSMT : 15h00 ngày 01/10/2019  đến 14h00 ngày 22/10/2019.

Thời điểm kết thúc nhận HSDT: 14h00 ngày 22/10/2019.

Thời điểm mở HSDT: 14h00 ngày 22/10/2019.

File mềm hồ sơ nêu trên và nội dung thông báo mời thầu đã đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 26/9/2019.

Link xem:

http://dauthau.mpi.gov.vn/goi-thau-chi-tiet?id=20190964697&option%5Bbid_turnno%5D=00&option%5Bbid_type%5D=5&option%5Btype_jsp%5D=GG%2FEP_MPV_GGQ999.jsp&option%5Bbid_target%5D=bid&option%5Bdate_type%5D=BID_START_DT&option%5Bdatetimestart%5D=01%2F10%2F2019&option%5Bdatetimesend%5D=01%2F10%2F2019&option%5Baujusted_limited%5D=0&option%5Bbid_method%5D=
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:953
Lượt truy cập: 103072688