Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công tác dân vận chính quyền

Thứ hai, 14/10/2019 09:34 GMT+7

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2019, sáng 13/10, tại Hải Phòng diễn ra diễn đàn “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công tác dân vận chính quyền”. Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Ban Dân vận TƯ; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn đồng chủ trì diễn đàn.

Diễn đàn “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công tác dân vận chính quyền”

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị trong đó, công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi về vai trò của dân vận chính quyền trong việc xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận chính quyền; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia công tác dân vận chính quyền tại các địa phương, đơn vị; góp ý kiến về những nội dung Đoàn có thể tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; trao đổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đoàn trong công tác dân vận chính quyền…

Các đại biểu cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trẻ về công tác dân vận; phương pháp dân vận hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trẻ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; những nội dung phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các cấp chính quyền để nâng cao hiệu quả dân vận chính quyền.

Phát biểu kết luận, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hai năm vừa qua tổ chức Đoàn các cấp đã tạo môi trường thực tiễn sinh động, phong phú để cán bộ, công chức, viên chức trẻ có nhiều sáng kiến, cách làm hay tham gia vào công tác dân vận chính quyền để có nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình và những mô hình dân vận khéo đóng góp vào thành công chung của “Năm dân vận chính quyền” 2018 và 2019.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, thời gian tới, cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về dân vận chính quyền cũng như trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc thực hiện. Muốn vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải cố gắng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức công vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, với người dân, với doanh nghiệp, với cộng đồng.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:920
Lượt truy cập: 102835771