Quảng Nam: Hơn 29 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Thứ sáu, 18/10/2019 15:40 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định cấp hơn 29 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 đã được UBND tỉnh chuyển nguồn sang năm 2019 tại Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 để Qũy phân bổ sử dụng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, phân bổ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hơn 5,6 tỷ đồng, để bổ sung nguồn thực hiện bảo trì thường xuyên và sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông theo kế hoạch năm 2018.

Phân bổ cho Sở Giao thông vận tải hơn 16,8 tỷ đồng để thực hiện Bảo trì thường xuyên các tuyến đường tỉnh; sửa chữa hư hỏng các điểm giao thông…

Phân bổ cho UBND huyện Duy Xuyên 434 triệu đồng, để thanh toán khối lượng sửa chữa thường xuyên công trình đường ĐH10.ĐX - Lý trình: Km6+200-Km6+700 4.

Phân bổ cho UBND thành phố Tam Kỳ 3,5 tỷ đồng, để sửa chữa đường Lê Tấn Trung (ĐT.616 cũ).

Phân bổ cho UBND huyện Hiệp Đức 3 tỷ đồng, để sửa chữa đường từ xã Hiệp Thuận đi thôn Tân Hiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh xử lý các thủ tục phân bổ kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các dự án triển khai mới năm 2019 theo quy định và gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phân khai chi tiết kinh phí cho từng dự án.

UBND thành phố Tam Kỳ và UBND huyện Hiệp Đức lập các thủ tục đầu tư sửa chữa các công trình theo quy định. Sở Giao thông vận tải, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:673
Lượt truy cập: 102835220