Thanh Hóa: Dự án đường giao thông ven biển vẫn còn vướng mắc về mặt bằng

Thứ hai, 21/10/2019 08:45 GMT+7

Dự án đường giao thông ven biển (giai đoạn 1), qua địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) hiện vẫn còn đang vướng mắc về mặt bằng.

Thi công tuyến đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn

Đến ngày 18/10/2019, địa phận TP Sầm Sơn còn lại 3km chưa GPMB, gồm các đoạn Km0-Km1+800 dài 1,8km thuộc địa phận phường Quảng Châu, đoạn Km1+800-Km2+00 dài 0,2km (nút giao Quốc lộ 47) thuộc địa phận phường Quảng Châu, đoạn Km5+900-Km6+100 dài 0,2km thuộc địa phận xã Quảng Hùng, đoạn Km6+760-Km7+560 dài 0,8 km thuộc địa phận xã Quảng Đại. Theo thông báo kết luận số 137/TB-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bàn giao mặt bằng đoạn tuyến thuộc xã Quảng Hùng và phường Quảng Châu (nút giao Quốc lộ 47) xong trước ngày 30/8/2019.

Đến nay, theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, đoạn phường Quảng Hùng đã trả kinh phí bồi thường được 18 hộ/20 hộ, đang vận động các hộ tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Đoạn qua phường Quảng Châu (nút giao với Quốc lộ 47) chưa giải phóng xong do còn 1 hộ dân không nhận tiền bồi thường... Đối với đoạn tuyến qua xã Quảng Đại, UBND tỉnh yêu cầu GPMB xong trước ngày 30/10/2019 và toàn bộ tuyến trên địa bàn phường Quảng Châu (đoạn Km0-Km1+800) xong trước ngày 31/12/2019, hiện nay địa phương vẫn đang thực hiện GPMB. Hiện tại TP Sầm Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để sớm hoàn thành công tác GPMB theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Địa phận huyện Quảng Xương còn lại 890m chưa GPMB, tại các xã Quảng Hải, Quảng Thái, Quảng Thạch và hiện đã quá chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh. Đối với công trình công cộng, hiện nay còn một số vị trí chưa di dời, như: Đường điện và cáp viễn thông tại Km7+620 thuộc xã Quảng Hải; đường điện Km10+400 thuộc xã Quảng Thái; 2 cột điện chiếu sáng tại Km14+300 thuộc xã Quảng Lợi (Quảng Xương).

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1525
Lượt truy cập: 113889163