Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ

Thứ ba, 03/12/2019 15:02 GMT+7

Sáng 03/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020-2025 tới các đồng chí bí thư chi bộ (phó bí thư chi bộ) và cán bộ giúp việc cấp ủy chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đào Văn Tiến - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể  

triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và những công việc cụ thể cần thực hiện ở các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT.

Đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến các yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ GTVT về công tác chuẩn bị Đại hội; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản chi bộ cần triển khai trước, trong và sau đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu; quy trình hồ sơ nhân sự; bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội cấp trên; hồ sơ nhân sự giới thiệu cấp ủy chi bộ; công tác xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Đồng chí Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn về công tác xây dựng báo cáo chính trị đại hội; xây dựng chương trình, kịch bản đại hội; tổng hợp kết quả góp ý vào văn kiện chính thức của cấp ủy cấp trên; công tác tài chính đại hội,…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổngphát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 34-KH/ĐUB ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Bộ GTVT; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, xây dựng giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

* Một số mốc thời gian cụ thể:  

- Trước ngày 29/02/2020: Các chi bộ trực thuộc báo cáo toàn bộ nội dung, chương trình, đề án, hồ sơ nhân sự đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

- Trước ngày 30/04/2020: Các đảng bộ cơ sở trực thuộc báo cáo toàn bộ nội dung, chương trình, đề án, hồ sơ nhân sự đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

- Trước ngày 30/4/2020: Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tổ chức xong đại hội.

- Trước ngày 30/6/2020: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội.

- Trước ngày 15/7/2020: Báo cáo góp ý văn kiện về Đảng ủy Bộ GTVT.

- Trước ngày 15/7/2020: Lập danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX gửi về Đảng ủy Bộ GTVT.

* Thời gian đại hội điểm:

- Trước ngày 29/02/2020: Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ hoàn thành đại hội.

- Trước ngày 30/5/2020: Các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ hoàn thành đại hội.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:873
Lượt truy cập: 108564900