Thông tin báo chí về Lễ ra quân thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Thứ năm, 07/05/2020 16:25 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về Lễ ra quân thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống
va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh thuộc các Dự án đường sắt quan trọng
cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14
ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

–––––––––––––––––––

 

Ngày 08 tháng 05 năm 2020, tại cầu đường sắt Ông Ngọ (lý trình Km812+168 tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ban QLDA đường sắt, Liên danh Nhà thầu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt – Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành lễ ra quân thi công gói thầu XL-CY-01. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh (Dự án cầu yếu) nằm trong các Dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Thực hiện Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách (sau đây gọi là dự án 7.000 tỷ), Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án Đường sắt làm Chủ đầu tư 3 trong 4 dự án thuộc lĩnh vực đường sắt, bao gồm: (1) Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án Cầu yếu); (2) Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh; (3) Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; (4) Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp với mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (do Ban QLDA 85 thực hiện).

Việc khởi công thực hiện các dự án đường sắt quan trọng cấp bách trong giai đoạn này là một trong những khởi động tích cực của Bộ GTVT nói chung, Ban QLDA đường sắt nói riêng nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa đảm bảo phòng chống dịch thành công, vừa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

1. Mục tiêu của các dự án đường sắt quan trọng cấp bách

Đây là các Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu để từng bước thay thế các cầu yếu; đồng nhất tải trọng khai thác 4,2T/m trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt; góp phần cải tạo hệ thống hạ tầng của ngành đường sắt, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm an toàn chạy tầu nói chung. Đồng thời, với việc gia cố các trụ chống va xô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa đối với các công trình cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

2. Quy mô Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh (Dự án cầu yếu) bao gồm: 

- Xây dựng 129 cầu, trong đó: 

+ Xây dựng mới, đồng thời kết hợp cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn đường hai đầu cầu 111 cầu;  

+ Xây dựng trụ chống va xô 04 cầu;

+ Sửa chữa, nâng cấp 14 cầu;

- Tổng mức đầu tư: 1.949 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019- 2021

3. Về gói thầu XL-CY-01

- Gói thầu XL-CY-01 là một trong 11 gói thầu xây lắp thuộc Dự án cầu yếu. Gói thầu này do Tư vấn thiết kế là Liên danh Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hưng Phú và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) thực hiện. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh được khởi công thực hiện.

- Về quy mô: Gói thầu XL-CY-01 gồm 06 công trình cầu đường sắt thuộc địa phận Tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

- Giá trị hợp đồng khoảng 82,7 tỷ đồng. Thời gian thi công: khoảng 08 tháng và 24 tháng bảo hành.

4. Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh là dự án cấp bách được Quốc hội, Chính phủ  đặc biệt quan tâm

Việc triển khai thi công gói thầu đầu tiên này là tiền đề cho các gói thầu tiếp theo của các dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với việc hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm 2021.
Bên cạnh đó, mặc dù có quy mô vốn không lớn nhưng việc triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh nói riêng và các Dự án đường sắt quan trọng cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung lại gặp rất nhiều khó khăn đối với đơn vị quản lý dự án và nhà thầu.

Cụ thể, các dự án trải dài trên toàn tuyến đường sắt đường sắt Thống Nhất với chiều dài hơn 1.000 km, lại vừa phải thi công, vừa phải đảm bảo an toàn chạy tàu, hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với quá trình vận hành khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất.

Do trong thời gian qua, các dự án đầu tư vào ngành đường sắt ít, việc ít các dự án dẫn đến lực lượng tư vấn mỏng, năng lực các nhà thầu thi công có kinh nghiệm triển khai về đường sắt không nhiều. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch COVID -19 ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị, khảo sát – thiết kế cũng như huy động thiết bị, nhân lực thi công tại hiện trường của tất cả các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Trước những tác động bất lợi gây ra cho nền kinh tế bởi dịch COVID 19, thời gian vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải ngân đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có ngành GTVT. Thực hiện yêu cầu nói trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và yêu cầu chủ đầu tư phải thúc đẩy sớm quá trình triển khai thi công xây lắp đáp ứng cả mục tiêu khôi phục sản xuất kinh doanh, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. 

 Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã chỉ đạo chủ đầu tư phải quán triệt tinh thần chỉ đạo nói trên để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” - vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày 08  tháng 5 năm 2020


 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1929
Lượt truy cập: 116188999