Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Văn phòng, Ban chức năng và Cảng hàng không trực thuộc ACV

Thứ tư, 13/05/2020 08:34

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty, Ban chức năng và Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lại Xuân Thanh và Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt
trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được bổ nhiệm

Theo đó, ông Lê Anh Tuấn, chuyên viên Ban Thư ký được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thư ký Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/5/2020. Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Phó trưởng ban Tổ chức – Nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/5/2020. Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường, giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 08/5/2020. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Cảng hàng không Phù Cát, giữ chức vụ Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 08/5/2020. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng công ty, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 08/5/2020.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Dương, Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm đối với các cán bộ được bổ nhiệm và xin hứa trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trong thời gian tới.

Nguồn: ACV

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4371
Lượt truy cập: 123.878.644