THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ ra quân thi công Gói thầu XL- CY-06, Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM

Chủ nhật, 17/05/2020 00:09 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về Lễ ra quân thi công Gói thầu XL- CY-06,
Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM

Ngày 18/05/2020, tại cầu đường sắt Rồng Lớn (Lý trình Km 641 + 700, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ban Quản lý dự án Đường sắt (Ban QLDA Đường sắt), Liên danh Nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 - Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã ra quân thi công Gói thầu XL- CY – 06.

Đây là là gói thầu xây lắp thứ hai thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.  Hồ Chí Minh (Dự án cầu yếu) nằm trong các Dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Bộ GTVT, Ban QLDA Đường sắt tổ chức ra quân xây dựng trong vòng hơn một tuần qua. Trước đó, ngày 08 tháng 5 năm 2020, Gói thầu XL – CY – 01 thuộc Dự án cũng đã được ra quân tổ chức thi công tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.  

Thực hiện Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/07/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách (sau đây gọi là Dự án 7.000 tỷ), Bộ GTVT đã giao Ban QLDA Đường sắt làm chủ đầu tư 3 trong 4 dự án thuộc lĩnh vực đường sắt, bao gồm: (1) Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án Cầu yếu); (2) Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh; (3) Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Riêng Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp với mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh Bộ GTVT giao Ban QLDA 85 thực hiện.

Việc khởi công thực hiện các dự án đường sắt quan trọng cấp bách trong giai đoạn này ngoài mục tiêu nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, còn là sự thể hiện quyết tâm của Bộ GTVT, Ban QLDA đường sắt trong viêc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19 thành công, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

1. Mục tiêu của 4 dự án đường sắt quan trọng cấp bách:

Đây là dự án có mục tiêu từng bước thay thế các cầu yếu; đồng nhất tải trọng khai thác 4,2T/m trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt; góp phần cải tạo hệ thống hạ tầng của ngành đường sắt, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm an toàn chạy tầu nói chung. Đồng thời, các dự án này còn tập trung xây dựng một số trụ chống va xô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa đối với các công trình cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

2. Quy mô Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh: 

- Xây dựng 129 cầu, trong đó: 

+ Xây dựng mới, đồng thời kết hợp cải tạo kiến trúc tầng trên đường hai đầu cầu của 111 cầu;  

+ Xây dựng trụ chống va xô 04 cầu;

+ Sửa chữa, nâng cấp 14 cầu;

- Tổng mức đầu tư: 1.949 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019- 2021

3. Về gói thầu XL-CY-06:

- Quy mô gói thầu: Gói thầu XL- CY- 06 là một trong 11 gói thầu xây lắp thuộc Dự án cầu yếu có mục tiêu cải tạo, nâng cấp 15 cầu thuộc địa phận từ Quảng Bình (cầu Km493+217) đến Quảng Trị (cầu Km641+700).

- Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày khởi công, trong đó thời gian hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục của gói thầu là 13 tháng; thời gian hoàn thiện, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: 02 tháng.

4. Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh là dự án cấp bách được Quốc hội, Chính phủ  đặc biệt quan tâm. Việc triển khai thi công tiếp gói thầu XL-CY-06 sẽ ⁷tạo bước chạy đà thuận lợi cho các gói thầu tiếp theo của các dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng với mục tiêu hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm 2021.

Bên cạnh đó, mặc dù có quy mô vốn đầu tư không lớn nhưng việc triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh nói riêng và các Dự án đường sắt quan trọng cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung lại gặp rất nhiều khó khăn đối với đơn vị quản lý dự án và nhà thầu do:Các dự án trải dài trên toàn tuyến đường sắt đường sắt Thống Nhất với chiều dài hơn 1.000 km, lại vừa phải thi công, vừa phải đảm bảo an toàn chạy tàu, hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với quá trình vận hành khai thác tuyến đường sắt Thống Nhất.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các dự án đầu tư vào ngành đường sắt ít, việc ít các dự án dẫn đến lực lượng tư vấn mỏng, năng lực các nhà thầu thi công có kinh nghiệm triển khai về đường sắt không nhiều. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch COVID -19 ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị, khảo sát – thiết kế cũng như huy động thiết bị, nhân lực thi công tại hiện trường của tất cả các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Trước những tác động bất lợi gây ra cho nền kinh tế bởi dịch Covid - 19, thời gian vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải ngân đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có ngành GTVT. Thực hiện yêu cầu nói trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và yêu cầu Chủ đầu tư phải thúc đẩy sớm quá trình triển khai thi công xây lắp đáp ứng cả mục tiêu khôi phục sản xuất kinh doanh, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. 

Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã chỉ đạo Chủ đầu tư phải quán triệt tinh thần chỉ đạo nói trên để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” - vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Vũ Hồng Phương, Quyền Giám đốc Ban QLDA Đường sắt, trong thời gian vừa qua, Chủ đầu tư đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT và các Bộ, Ngành liên quan trong việc sớm thẩm định, phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp với Chủ đầu tư để xây dựng phương án tổ chức thi công, không gây gián đoạn, mất an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt quốc gia.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương khởi công đồng loạt các gói thầu xây lắp còn lại, đồng thời yêu cầu các Nhà thầu tư vấn giám sát, Nhà thầu xây lắp sớm huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để bắt tay vào thi công ngay. Chúng tôi sẽ bám sát công trường kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát sinh trên công trường để Dự án được thi công đúng tiến độ, chất lượng; giải ngân vốn đầu tư sát kế hoạch và đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu như tinh thần tại Nghị quyết số 556 cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Phương cho biết.

Theo ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT cho biết: Mặc dù các dự án cấp bách đường sắt không quá phức tạp về công nghệ nhưng điều kiện thi công rất khó khăn, yêu cầu cao về an toàn, chất lượng và nhất là thời gian thi công rất ngắn. Vì lẽ đó, chúng tôi dành sự quan tâm giám sát chặt chẽ công tác thiết kế, biện pháp tổ chức thi công và nhất là kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ với Ban QLDA Đường sắt để đưa cả 4 dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và nhất là đảm bảo an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Thống Nhất huyết mạch.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 18/5/2020

 

 

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2553
Lượt truy cập: 115832702