Hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Thứ sáu, 17/07/2020 14:39
Ngày 17/7, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6938/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Theo đó, ngày 29/06/2020, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT phê duyệt Danh mục và dự kiến kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021. Danh mục đề tài đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT. Các tổ chức muốn chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2021 đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày 10/08/2020.

Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ;

2. Thuyết minh đề tài;

3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài;

5. Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp nếu có;

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ 2021 của Bộ GTVT, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định./.

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021 xem tại đây.

Vụ Khoa học - Công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9058
Lượt truy cập: 126.793.903