VATM tổ chức Hội nghị công tác Kỹ thuật năm 2020

Thứ tư, 02/12/2020 08:22 GMT+7

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa tổ chức Hội nghị công tác Kỹ thuật năm 2020 với chủ đề “Tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện năm 2020 và các giải pháp đảm bảo kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 2021” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Phòng họp Trung tâm Khẩn nguy Hàng không Quốc gia tại ATCC Hà Nội đến các điểm cầu tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trong cả nước.

Tham gia và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Đoàn Hữu Gia - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty và đồng chí Bùi Trọng Nam - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Hội nghị được nghe đồng chí Bế Nhật Hoàn - Trưởng ban Kỹ thuật báo cáo tình hình hoạt động kỹ thuật năm 2019-2020. Nội dung báo cáo có đánh giá tình hình kết quả cung cấp các dịch vụ kỹ thuật; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khó khăn phải giải quyết; đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn tồn tại, phương hướng thực hiện công tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2021 và một số đề xuất, kiến nghị đến các cấp Lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng chí Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đánh giá công tác kỹ thuật là một trong 2 lĩnh vực quan trọng (bên cạnh lĩnh vực Không lưu) được Tổng công ty tổ chức Hội nghị trong năm 2020 và chỉ đạo Hội nghị cần duy trì định kỳ hàng năm. Chủ tịch HĐTV cho rằng năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn kế hoạch 5 năm của Tổng công ty, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ TCT tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm đại dịch Covid 19 tác động to lớn đến ngành Hàng không nói chung và Tổng công ty nói riêng. Từ đó, lĩnh vực kỹ thuật cần xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển cho năm 2021 cũng như các năm tiếp theo trong tình hình thế giới nhiều khả năng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Qua Hội nghị này, Chủ tịch HĐTV gợi ý và mong muốn toàn thể lực lượng kỹ thuật trong Tổng công ty đóng góp nhiều ý kiến, các giải pháp, kiến nghị với Lãnh đạo Tổng công ty để xây dựng các định hướng lớn, các kế hoạch triển khai cụ thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng là cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các hãng Hàng không trên 5 nhóm nội dung chính như sau: Một là đối với công tác Nguồn nhân lực: Cần rà soát, đánh giá lại trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có từ đó xác định nhiệm vụ trong thời gian tới cần bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ làm trọng tâm hoặc bổ sung khi thật sự cần thiết, tập trung nhân lực vào công tác bảo đảm kỹ thuật là chính giảm thời gian tham gia công tác đầu tư.

Hai là đối với Mô hình tổ chức kỹ thuật: Cần nhìn nhận và đánh giá với mô hình tổ chức hiện tại có còn phù hợp với tình hình thực tế từ các Trung tâm đến các sân bay địa phương trên cơ sở tham khảo các mô hình trên thế giới từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với Tổng công ty.

Ba là đối với công tác Quản lý kỹ thuật: Công tác báo cáo sự cố kỹ thuật phải đi đôi với báo cáo an toàn, sự cố cần phải được định nghĩa lại cho đồng nhất từ đó qua việc thu thập số liệu, sử dụng đánh giá số liệu phải thống nhất giữa cơ quan kỹ thuật và cơ quan an toàn. Việc  đánh giá, phân tích, báo cáo sự cố cần phải nhanh chóng, thuận tiện và có tính tức thời đến Lãnh đạo Tổng công ty để Lãnh đạo Tổng công ty kịp thời chỉ đạo khi cần thiết.

Bốn là đối với công tác Nghiên cứu và phát triển: Năm 2020 có sự gia tăng tỷ lệ tăng trưởng là 60%, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do tồn quỹ Nghiên cứu và phát triển còn nhiều. Công tác Nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới và các năm tiếp theo phải có nhiều công trình nghiên cứu, đề tài của CB CNV,  đặc biệt là lực lượng kỹ thuật, đoàn viên thanh niên được đưa vào hoạt động thúc đẩy sự phát triển của công tác nghiên cứu và phát triển trong Tổng công ty.

Năm là các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật: Trong những năm vừa qua, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp mới nhiều trang thiết bị CNS, nhưng vẫn còn nhiều trang thiết bị cũ, có thời gian sử dụng cao. Do đó, đối với các trang thiết bị cũ, thời gian sử dụng cao các cơ quan đơn vị cần tổ chức đánh giá, phân tích từ đó xây dựng lộ trình thay thế hoặc nâng cấp, bổ sung vật tư dự phòng cần thiết nhằm duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ tùy theo khả năng và điều kiện kinh tế, hạn chế để lực lượng kỹ thuật phải cố gắng đảm bảo, kéo dài thời gian duy trì hoạt động. 

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, tại Hội nghị đã thảo luận tập trung vào 4 chủ đề quan trọng về: Công tác đảm bảo kỹ thuật: Tổng kết đánh giá tình trạng hoạt động các thiết bị trong năm 2020 trong đó có đưa ra số lượng sự cố, sự vụ kỹ thuật; phân loại sự cố, sự vụ theo nhóm thiết bị; sự cố, sự vụ do đơn vị bên ngoài Tổng công ty; sự cố, sự vụ tại từng đơn vị để trao đổi, thảo luận, đánh giá mức độ ảnh hưởng sự cố, sự vụ đến hệ thống, các biện pháp khắc phục và những kiến nghị đề xuất chung đối với công tác đảm bảo kỹ thuật.

Công tác bình giảng sự cố kỹ thuật: Hội nghị cũng đưa ra bình giảng một số sự cố kỹ thuật điển hình năm 2019 và 2020 trong toàn lực lượng kỹ thuật nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm và chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật và đề xuất trong thời gian tới việc bình giảng sự cố diễn ra 1 quý/1 lần trong toàn Tổng công ty qua hình thức trực tuyến, ngoài ra khi có sự cố cần bình giảng thì các đơn vị cần triển khai ngay trong nội bộ toàn đơn vị.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT): Hội nghị đã trao đổi và chỉ ra nhiều vấn đề cần giải quyết đối với việc đảm bảo ATTT với các hệ thống của Tổng công ty từ việc triển khai áp dụng các quy định của Nhà nước về Luật an ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, các nghị định, thông tư về đảm bảo ATTT theo cấp độ, các hoạt động rà soát, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố, việc áp dụng, thực hiện theo các quy định, quy chế Tổng công ty. Hội nghị thẳng thắn chỉ ra các điểm mạnh, yếu từ các hệ thống đến nhân lực thực hiện đảm bảo, các khó khăn, vướng mắc và các giải pháp trong điều kiện thực tế triển khai, áp dụng cho phù hợp với Tổng công ty. 

Công tác nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực đối với các cơ quan đơn vị là rất quan trọng, đóng vai trò chính trong mọi hoạt động của cơ quan. Vì vậy, nguồn nhân lực đối với lực lượng kỹ thuật càng được quan tâm thảo luận. Hội nghị thống nhất việc trong năm tới sẽ tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ nhân viên kỹ thuật từ đó đề xuất triển khai các nội dung về đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng cũng như tiến tới định biên theo các vị trí làm việc, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, bố trí, huấn luyện cấp giấy phép năng định nhân viên cho phù hợp thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đoàn Hữu Gia - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cũng chỉ đạo công tác Hội nghị kỹ thuật cần được duy trì và nên diễn ra vào thời điểm Quý III hàng năm khi mà các chương trình, kế hoạch, các nội dung công việc trong năm đã triển khai được 2/3 thời gian và cũng là thời điểm các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty chuẩn bị việc xây dựng kế hoạch năm tiếp theo. Tổng giám đốc cũng có những chỉ đạo, định hướng chung cho lực lượng kỹ thuật về các mặt: Tổ chức hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị, đường truyền phải có đánh giá, phân tích, tổ chức xem xét và đề xuất giải pháp triển khai trên cơ sở đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ, phù hợp và chủ động trong việc phát hiện khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra; Về nguồn nhân lực, công tác huấn luyện, đào tạo cũng cần được rà soát, tổ chức lại theo đúng định hướng chung Tổng công ty tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nhân viên mới và nâng cao còn lại giao các đơn vị tổ chức, thực hiện; Việc kết nối, phối hợp giữa các đơn vị cơ sở trong các hoạt động như: Sinh hoạt Đảng; Công đoàn; Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy, môi trường … cần được nghiên cứu, xây dựng chung cho phù hợp, đoàn kết và tiết kiệm.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Bùi Trọng Nam - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; các tham luận, ý kiến, kiến nghị từ các đơn vị, các đài trạm về các lĩnh vực như: Quản lý kỹ thuật, kiểm tra, khai thác, vận hành sử dụng thiết bị; đầu tư trang thiết bị; Nguồn nhân lực; Công tác Đào tạo huấn luyện, tuyển dụng, định biên lao động, năng định đối với nhân viên kỹ thuật…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Tùng - Phó Tổng giám đốc, chủ trì Hội nghị xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị đề xuất của các cơ quan đơn vị từ đó hoàn thiện báo cáo tổng hợp của Hội nghị. Phó Tổng giám đốc cũng thông qua kết luận các nội dung chính mà lực lượng kỹ thuật cần triển khai trong thời gian tới và giao các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa các nội dung kết luận thành chương trình hành động cụ thể nhằm luôn đảm bảo an toàn các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động bay.

           

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2130
Lượt truy cập: 115969986