Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 của Công ty mẹ - TCT Bảo đảm AT hàng hải miền Bắc

Thứ tư, 28/04/2021 10:37
Ngày 27/4/2021, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 669/QĐ-BGTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Theo đó, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc như sau: Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 42 đèn và 07 đăng tiêu; Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 20 tuyến luồng với chiều dài 261,034 km, 35 tuyến đê, kè với chiều dài 22,793 km; Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải: 20 tuyến luồng hàng hải quốc gia, 03 tuyến luồng hàng hải xa bờ và 09 vùng đón trả hoa tiêu với diện tích 404,490 km2; Nạo vét, duy tu luồng hàng hải: 16 công trình và các nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải: theo từng vụ việc phát sinh.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính được xác định theo giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2597
Lượt truy cập: 155.159.569