Mời đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa theo QCVN

Thứ ba, 25/05/2021 08:17
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4567/BGTVT-KHCN gửi các tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa để mời đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa theo QCVN.

Trước đó, ngày 28/12/2020 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ban hành ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe, gồm: QCVN 105:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe và QCVN 106:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô; căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPvà Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, Bộ Giao thông vận tải thông báo như sau:

Để các tổ chức, cá nhân kinh doanh có nhu cầu đánh giá sự phù hợp phục vụ đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm thiết bị quản lý đào tạo lái xe theo các Quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các tổ chức Đánh giá sự phù hợp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật thử nghiệm quy định tại Quy chuẩn QCVN 105:2020/BGTVT và Quy chuẩn QCVN 106:2020/BGTVT có nhu cầu được chỉ định làm tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm theo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên gửi hồ sơ đăng ký chỉ định về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, chỉ định theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các tổ chức có nhu cầu được chỉ định gửi Hồ sơ đăng ký theo quy định về Bộ Giao thông vận tải theo địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội..

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Nguyễn Quang Huy, số điện thoại: 0916268558).

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11088
Lượt truy cập: 127.237.382