Tây Ninh: Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về ATGT đường bộ” Quý III năm 2021

Thứ tư, 30/06/2021 14:38

Mới đây, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đã phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" quý III năm 2021 với 8 câu hỏi dự thi.

Mục đích cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, nhất là các chính sách, quy định pháp luật mới, giúp nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của cán bộ và Nhân dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động rộng rãi cuộc thi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đồng thời, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn cấp huyện; đồng thời, hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp phát động rộng rãi cuộc thi, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn cấp xã tham gia cuộc thi.

Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên giấy A4 và gửi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Tây Ninh (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0276.3812647).

Nguồn: Cổng TTĐT Tây Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4983
Lượt truy cập: 126.945.441