Kết thúc thời gian trưng dụng nhân sự tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam

Thứ sáu, 03/09/2021 09:20

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1623/QĐ-BGTVT "kết thúc thời gian trưng dụng nhân sự tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam".

Theo đó, Bộ quyết định kết thúc trưng dụng nhân sự tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam theo Quyết định số 1324/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2021 và Quyết định số 1474/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thời gian bắt đầu kết thúc trưng dụng do Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải quyết định theo tình hình thực tế để đảm bảo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Quyết định, Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải có trách nhiệm: Thành lập Đoàn Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, lựa chọn danh sách nhân sự cụ thể tham gia Đoàn công tác để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; Quyết định và chịu trách nhiệm về kế hoạch tăng cường nhân lực cũng như nhiệm vụ của thành viên Đoàn công tác trong thời gian tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; Quyết định và chịu trách nhiệm về việc kết thúc thời gian trưng dụng và các chế độ đối với nhân sự tham gia Đoàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Đoàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, Bộ GTVT đã có các Quyết định trưng dụng nhân sự tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam và điều chuyển 09 nhân sự (gồm 01 nhân sự thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải; 03 nhân sự thuộc Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang; 03 nhân sự thuộc Trung tâm Y tế đường bộ 2 và 02 nhân sự thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Giao thông vận tải) đến nhận nhiệm vụ xét nghiệm lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (dừng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch tại các chốt (hoặc địa điểm) kiểm dịch trên quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông). 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10041
Lượt truy cập: 145.676.134