Mời thầu gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900-Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC).

Thứ ba, 01/03/2022 12:46
Ban QLDA Mỹ Thuận mời thầu gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900- Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

1. Tên gói thầu: Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900 - Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC).

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): 488.600.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện thi công Gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900-Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tháng

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 03 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022 (giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 8,8 tỷ đồng (Tám tỷ, tám trăm triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 03 năm 2022, tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4497
Lượt truy cập: 143.154.267