Mời thầu gói thầu XL-04 "Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre".

Thứ tư, 02/03/2022 11:40
Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu XL-04: Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu (Km7+260-Km8+281) (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

1. Tên gói thầu: Gói thầu XL-04: Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu (Km7+260-Km8+281) (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC).
- Loại gói thầu: Xây lắp
- Giá gói thầu (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): 360.700.000.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện thi công Gói thầu XL-04: Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu (Km7+260-Km8+281) (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tháng

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2022 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022 (giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 7,8 tỷ đồng (Bảy tỷ, tám trăm triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 03 năm 2022, tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nguồn: Ban QLDA Mỹ Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7740
Lượt truy cập: 142.893.779