Bộ GTVT ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Thứ năm, 29/09/2022 10:03
Ngày 27/9/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT. 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021-2025), Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục đích: Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các CTMTQG nhằm đôn đốc, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, đề xuất với Tổ trưởng Tổ công tác các CTMTQG, các bộ, ngành liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; giúp Ban Chỉ đạo Trung ương có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo việc thực hiện các CTMTQG đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp giao hàng năm cho Bộ GTVT để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Toàn văn Quyết định số 1244/QĐ-BGTVT xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12297
Lượt truy cập: 151.727.675