“Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất”

Thứ sáu, 23/12/2022 13:25

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tại Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức trưa nay (23/12) tại trụ sở Bộ GTVT.

Buổi lễ ký kết do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT: Lê Đình Thọ, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Danh Huy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đánh giá: Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT cũng như thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành GTVT luôn được chú trọng, tăng cường, Bộ GTVT luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhằm hoàn thành tốt hơn các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Cán sự đảng luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc và bám sát các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Trung ương và của Bộ GTVT triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện cụ thể để triển khai thưc hiện.

“Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc của Đảng; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đồng thời bám sát thực tiễn của Bộ GTVT để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả” - Bộ trưởng khẳng định.

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

và Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký Quy chế phối hợp,

với sự chứng kiến của đại diện Đảng ủy Khối, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT

Theo Bộ trưởng, việc tổ chức ký, ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhằm hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hai cơ quan, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở có 3 Chương, 10 Điều trong Quy chế phối hợp công tác với các nội dung cụ thể sẽ tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác. Đây là nội dung hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức đảng.

“Thay mặt cho hai cơ quan, tôi mong muốn rằng sau Lễ ký Quy chế phối hợp công tác hôm nay, chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sau Lễ ký Quy chế phối hợp công tác hôm nay, Ban Cán sự đảng Bộ và

 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025, hai bên thống nhất phối hợp trong lãnh đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong mọi hoạt động, bảo đảm sự đoàn kết công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, giữa Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT trong mọi hoạt động lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT.

Hai bên phối hợp trong việc tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lãnh đạo bảo đảm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Cán sự đảng liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

Hai bên phối hợp lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cải tiến lề lối làm việc, tác phong làm việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; xây dựng Đảng bộ, Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:326
Lượt truy cập: 158.064.358