Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021

Thứ năm, 19/01/2023 08:49
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 465/BGTVT-TC gửi Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, QLĐT xây dựng; các Ban QLDA: Đường sắt, Đường thủy, Hàng hải, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường HCM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 85; các Trường, Viện, Học Viện; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu "triển khai Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải"

Theo đó, Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021.  (Chi tiết tại Mẫu số 03 gửi kèm Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính)

Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm 2022 và các năm tiếp theo (14.777 tỷ đồng): Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước 

Đối với kế hoạch vốn đầu tư không thanh toán hủy bỏ trong năm 2021 là tương đối lớn (2.847 tỷ đồng): Đề nghị các Chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong các năm tiếp theo, khẩn trương thực hiện và giải ngân số kế hoạch vốn đã được giao, trường hợp không có nhu cầu sử dụng khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh vốn cho các dự án khác có nhu cầu.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12693
Lượt truy cập: 158.106.897