Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm việc với Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thứ ba, 31/01/2023 15:29

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 30/01/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT do đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì và trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT đã có buổi làm việc, nắm tình hình công tác và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Ủy viên BTV, phụ trách Đảng bộ Cục,

Phó Cục trưởng phụ trách Cục ĐKVN báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách Đảng bộ Cục, Phó Cục trưởng phụ trách Cục ĐKVN báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Lãnh đạo Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, đại diện một số cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục đã phát biểu, trao đổi thẳng thắn những nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong thời gian vừa qua.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Cục; động viên cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Cục, Đảng ủy Cục cần lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cục theo quy định, nhất là các chức danh lãnh đạo của cấp ủy còn khuyết; kịp thời rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định theo các quy định mới của Đảng; nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, quản lý đảng viên; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc thù của Đảng bộ bảo đảm quy định để tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:17186
Lượt truy cập: 157.833.480