Trả lời cử tri Gia Lai đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh

Thứ hai, 06/02/2023 14:15

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7963/VPCP-QHĐP ngày 26/11/2022.

Ảnh minh họa

Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị Chính phủ báo cáo và đề nghị Quốc hội bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, chấm dứt việc khiếu kiện đông người, kéo dài, tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại địa phương”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Dự án) được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức và quản lý thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê làm Chủ đầu tư tiểu dự án thành phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Dự án đầu tư với chiều dài 10,821 km, quy mô cấp III đồng bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Trong quá trình triển khai, trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án, trong đó, sử dụng chi phí dự phòng Dự án để bổ sung kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư (02 lần điều chỉnh tăng lên là 59,113 tỷ đồng). Dự án đã hoàn thành và đang quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với kinh phí đề nghị là 249,642 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng là 59,113 tỷ đồng, chi phí còn lại của dự án là 278 triệu đồng).

Liên quan đến đề nghị bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê theo Kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Bộ Giao thông vận tải đã rà soát hồ sơ, tài liệu do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cung cấp và nhận thấy việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê. Do đó, địa phương có trách nhiệm đối với phần kinh phí đề nghị bổ sung vượt tổng mức đầu tư Dự án; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước bảo đảm tuân thủ quy định. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và cơ quan liên quan (xin được gửi đính kèm).

Về đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nên không có khả năng cân đối bố trí.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 92/UBND-CNXD ngày 11/01/2023, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đề xuất bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp, bao gồm nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 để xử lý theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử tri.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15117
Lượt truy cập: 157.700.807