Hưởng ứng tham gia Giải búa liềm vàng năm 2019

Thứ sáu, 03/05/2019 08:53 GMT+7

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Kế hoạch số 164-KH/BCSĐ hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
trao giải cho tác giả đoạt giải A - Giải búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm về những đề tài, đề án tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khóa XII); chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Vấn đề tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài tập trung phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4,5, 6,7, 8 (khóa XII).

Cổ vũ, tuyên truyền kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ngưòi lao động về công tác xây đựng Đảng; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Phản ánh những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phản ánh những điểm sáng là các tổ chức, cơ sở Đảng thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, nêu được những vấn đề mấu chốt, rút ra những bài học kinh nghiệm tăng cường mối quan hệ máu thịt này... Những cách làm hay, sáng tạo trong tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới vả bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị.

Về hình thức tuyên truyền, xây dựng, tổ chức cho đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong ngành Giao thông vận tải tham gia bài viết có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính tri năm 2019 để đăng, phát trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các Báo, Tạp chí trong ngành Giao thông vận tải và trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

V.T

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img