Gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" (03/06/2021)

Vòng 1 cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" có 61/61 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam hưởng ứng với gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/03/2021)

Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải: Lá cờ đầu về giải ngân năm 2020 (17/02/2021)

Góp phần vào thành tích trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT là “lá cờ đầu” với thành tích giải ngân vượt trội.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02/02/2021)

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/02/2021)

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Sáng 1/2, Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức phiên bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

Danh sách Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (01/02/2021)

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII (sáng 31/1), tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người phục vụ Đại hội Đảng (29/01/2021)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ngày 29/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - nơi đang diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Tiểu ban Y tế của Đại hội tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần thứ ba đối với các thành viên cơ quan báo chí và bộ phận phục vụ Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng XIII: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới (26/01/2021)

Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Vietnam Airlines thực hiện ngày bay cao điểm nhất trong phục vụ đại biểu tham dự Đại hội Đảng (25/01/2021)

Trong ngày 24/01, Vietnam Airlines thực hiện gần 30 chuyến bay chở gần 400 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là ngày cao điểm nhất trên chiều đi của Vietnam Airlines trong đợt phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :