Thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 08/11/2019 10:02 GMT+7
Ngày 6/11, thay mặt BCH Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định số 448-QĐ/ĐU thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội).

Nhân sự Tiểu ban Tổ chức phục vụ 

Theo Quyết định, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội gồm 11 đồng chí, do đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT làm Phó Trưởng Tiểu ban.

09 Ủy viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội gồm các đồng chí: Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Trí Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ GTVT; Ngô Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT; Hoàng Quốc Tuệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT; Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; Kiều Thị Kim Dung, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Văn Kiên, Kế toán Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT.

Nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ 

Xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ đại hội của Tiểu ban và phối hợp với các Tiểu ban trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo các quy định của Đảng và Nhà nước.

Phân công nhiệm vụ của các thành viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch. Sau đại hội báo cáo tống kết công tác tổ chức phục vụ đại hội theo quy định. Tiểu ban Tổ chức phục vụ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img