Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 08/11/2019 10:23 GMT+7
Ngày 6/11, thay mặt BCH Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định số 447-QĐ/ĐU thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Văn kiện).

Nhân sự Tiểu ban Văn kiện

Theo Quyết định, Tiểu ban Văn kiện gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB làm Phó Trưởng Tiểu ban.

12 Ủy viên Tiểu ban Văn kiện gồm các đồng chí: Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ GTVT; Nguyễn Văn Huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Lại Xuân Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Trịnh Thị Hằng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GTVT; Nguyễn Trí Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ GTVT; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ KHĐT Bộ GTVT; Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT; 

Nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện

Xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn kiện khác phục vụ Đại hội.

Hướng dẫn, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Phân công nhiệm vụ của các thành viên; làm việc với các đảng bộ trực thuộc về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT và các văn kiện khác trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT.

Tiểu ban Văn kiện tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img