“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”

Thứ năm, 14/01/2021 08:58 GMT+7

Đó là chủ đề của Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao ý thức trách nhiệm , tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. Giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. Phòng ngừa không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có Lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động chuyên đề theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, làng, xóm… đồng bộ các giải pháp, không phô trương hình thức và triệt để tiết kiệm. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)