Đà Nẵng: Thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” về đảm bảo trật tự ATGT (29/06/2021)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/6/2021 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, với nhiều giải pháp như tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận và đoàn thể, tạo cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ; đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức; vận động các tổ chức và người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện.

Bắc Kạn: Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021–2030 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Thuận phấn đấu đến hết 2025 xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở qua đường sắt (04/06/2021)

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐTTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phú Yên: Triển khai Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở (29/04/2021)

Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu: Xây dựng xã hội có giao thông hiện đại, an toàn (01/04/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2030: Khánh Hòa thành lập Trung tâm điều hành giao thông thông minh (30/03/2021)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 -2030. (23/03/2021)

Ngày 22/3, ông Mai Hoàng Minh, Chánh VP Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh.

Vạn Ninh (Khánh Hòa): Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (18/03/2021)

UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) vừa ban hành Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”.

Bình Định: Loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng (12/03/2021)

Ông Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết, Quyết định số 438/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định, có nhiều nội dung quan trọng.

Phú Yên: Đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành Giáo dục (04/03/2021)

Sở Giáo dục-Đào tạo Phú Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 và phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :