Ngày 07/8/2020: Toàn quốc xảy ra 30 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người (08/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết về tình hình TTATGT ngày 07/8/2020, theo đó ngày 07/8, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người.

Ngày 06/8/2020: Toàn quốc xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 19 người (07/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, ngày 6/8/2020, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 19 người.

5 ngày, phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (06/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 1.412 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 07 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy, trong 5 ngày đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn.

Ngày 05/8/2020: Toàn quốc xảy ra 28 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 20 người (06/08/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 5/8/2020, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 20 người.

Ngày 04/8/2020: Toàn quốc xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 19 người (05/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết về tình hình tai nạn giao thông ngày 4/8/2020, theo đó, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 19 người trong ngày 4/8.

Ngày 03/8/2020: Toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người (04/08/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 03/8/2020 toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 21 người.

Ngày 02/8/2020: Toàn quốc xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 21 người (04/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết về tình hình TNGT ngày 02/8/2020, theo đó, ngày 02/8, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 21 người.

Ngày 01/8/2020: Toàn quốc xảy ra 19 vụ TNGT đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 12 người (03/08/2020)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 01/8/2020, toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 12 người.

Ngày 31/7/2020: Toàn quốc xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người (03/08/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự ATGT ngày 31/7/2020, theo đó ngày 31/7, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 19 người.

Ngày 30/7/2020: Toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 15 người (31/07/2020)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết, ngày 30/7/2020, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 15 người.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :