Làm gì để việc xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" đạt hiệu quả?

Thứ tư, 31/05/2017 15:27 GMT+7

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác triển khai, thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả.

Quy định mặc mặc áo phao cho hành khách nhằm đảm bảo ATGT đường nội địa.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh giai đoạn 2011-2015 đánh giá: Qua 5 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được duy trì ổn định và chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy được kiềm giảm trên cả 3 mặt (về số vụ, số người chết và số người bị thương), không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; so với thời gian cùng kỳ TNGT đường thủy giảm 65 vụ (38/103 vụ), số người chết giảm 15 người (6/21 người), nhất là TNGT đối với phương tiện vận chuyển hành khách du lịch không xảy ra, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành du lịch tỉnh nhà. Đây chính là kết quả đáng kể, rõ rệt nhất do hiệu quả của thực hiện cuộc vận động mang lại.

Đặc biệt, cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy và việc thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do TNGT, tạo sự chuyển biến về tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Để công tác triển khai Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả, ông Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động trao đổi: Từ những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2011-2015, Ban Chỉ đạo cuộc vận động rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, kịp thời khắc phục, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng cuộc vận động và các mô hình trật tự ATGT đường thủy nội địa có hiệu quả. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"; tuyên truyền cho các đối tượng tham gia giao thông thủy hiểu về các tiêu chí để xây dựng mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy", nhằm giúp họ nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động trong việc phòng ngừa tai nạn, đảm bảo tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" phải xuất phát từ thực tế đặc điểm tình hình về trật tự ATGT đường thủy ở từng địa phương; chú trọng công tác tuyên truyện, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan tích cực tham gia thực hiện mô hình. Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện, thành phố, thị xã, để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tiếp theo.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh khẳng định: Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" năm 2017 với mục tiêu kiềm chế và giảm TNGT đường thủy nội địa từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, gắn với thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử có văn hóa của lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT đường thủy nội địa; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện cuộc vận động trong 5 năm (2016-2020) với chương trình cụ thể như sau: Triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2016-2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong quyết định bổ sung thêm các cơ quan chức năng có liên quan trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ vào thành viên Ban chỉ đạo. Phát động phong trào "Văn hóa giao thông đường thủy" trong lực lượng thực thi công vụ; thực hiện tốt mục tiêu Năm An toàn giao thông năm 2016 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết". Nhân rộng và phát huy các mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" đã đạt hiệu quả cao trong giai đoạn 2011-2015 kết hợp với tập trung chọn và xây dựng mô hình văn hóa giao thông ĐTNĐ cho phù hợp đạt tiêu chuẩn tại các cảng, bến, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên các tuyến ĐTNĐ. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ...
 

Nguồn: Cổng TTĐT Tiên Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)