Khánh Hòa: Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ATGT

Thứ năm, 14/03/2019 09:35 GMT+7

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT.

Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT như: Các đơn vị, địa phương, hội đoàn thể cần hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia tập huấn; cần có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư; chú trọng tuyên truyền về các chế tài xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT...

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tốt công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT. Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế, bất cập như: Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa chú trọng đi vào chiều sâu; chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế của công tác tuyên truyền; xuất hiện tình trạng chồng chéo thành phần tham gia các lớp tập huấn do một cá nhân tham gia cùng lúc nhiều tổ chức hội, đoàn thể… Trong năm 2018, các sở, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh đã mở khoảng 100 lớp, hội thi tuyên truyền về trật tự ATGT; 5 buổi biểu diễn lưu động tại vùng sâu, vùng xa; cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, pano, áp phích, tài liệu tuyên truyền; đưa hơn 1.000 tin, bài, ảnh liên quan trên Báo Khánh Hòa và Cổng Thông tin điện tử tỉnh...

Nguồn: Cổng TTĐT Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)