Quảng Nam: Xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025

Thứ sáu, 14/08/2020 14:25 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn; phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt.

Cử người chốt gác để đảm bảo ATGT đường ngang qua đường sắt tại Núi Thành

Cụ thể, giải pháp đối với đường ngang (thuộc trách nhiệm của các địa phương thực hiện) là sẽ cải tạo mặt đường bộ phạm vi ngoài đường ngang bị hư hỏng, xuống cấp tại 14 vị trí (mỗi bên dài khoảng 100m), tổng chiều dài sửa chữa khoảng 2,8km; bổ sung đầy đủ biển báo hiệu tại 12 đường ngang, xây dựng gồ giảm tốc, gờ giảm tốc tại 16 đường ngang và vạch sơn đường tại 31 đường ngang còn thiếu. Nâng cấp điểm giao nhau khác mức đối với đường ngang là quốc lộ và tỉnh lộ đủ tiêu chuẩn là đường cấp III trở lên.

Đối với các lối đi tự mở (62 vị trí), đường gom được xây dựng có bề rộng mặt 3,5m (đoạn ngoài đô thị) và 5,5m (trong đô thị), hàng rào cách ly và cầu vượt rộng tối thiểu 3,5m, chiều dài khoảng 20m đối với các vị trí có điều kiện khó khăn không thể xây dựng đường gom. Theo đó, tổng chiều dài đường gom là 25,89km, hàng rào cách ly dài 25,46km, 9 cây cầu vượt và 2,57km đường dẫn hai đầu cầu vượt. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp lên đường ngang tại lý trình km893+710 (đường vào Trung đoàn 733, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành thuộc phạm vi quản lý của trung đoàn). Bổ sung biển báo (tại 19 vị trí), thu hẹp lối đi (tại 15 vị trí) trong thời gian chờ xây dựng đường gom hoặc cầu vượt để xóa bỏ vĩnh viễn.

Kế hoạch đặt ra cho năm 2020 - 2021, mặt đường bộ bị hư hỏng ngoài phạm vi đường ngang, với chiều dài mỗi vị trí khoảng 100m mỗi bên (phạm vi này thuộc trách nhiệm của địa phương) sẽ được sửa chữa. Đồng thời hoàn thành lắp đặt biển báo, vạch sơn, xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại các đường ngang còn thiếu; xây dựng khoảng 3,97km đường gom và hàng rào cách ly (xóa 11 lối đi tự mở); đầu tư xây dựng lên đường ngang lý trình Km893+710; lắp đặt biển báo, thu hẹp tại các lối đi tự mở còn thiếu trong thời gian chờ xóa bỏ...

Nguồn: Báo Quảng Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)