Đồng Tháp: Xây dựng công trình xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT

Thứ năm, 03/09/2020 14:40 GMT+7
Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư Dự án “Xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”.

Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các vị trí, nội dung được đầu tư bao gồm: Nút giao đường ĐT844 và ĐT845; sửa chữa mặt đường ĐT852B (từ Km35+614,10 đến Km36+292,10); đường dân sinh cầu Ngã Cái, tuyến đường ĐT853; bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

Tổng mức đầu tư các công trình nói trên là hơn 1 tỷ đồng, từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2020.

Nguồn: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)