Từ ngày 23 - 27/9/2020: Toàn quốc xảy ra 124 vụ TNGT đường bộ, làm chết 62 người, bị thương 100 người

Thứ ba, 29/09/2020 14:42 GMT+7

Theo thống kê của Cục Cánh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 23 - 27/9/2020: Toàn quốc xảy ra 124 vụ TNGT đường bộ, làm chết 62 người, bị thương 100 người.

Một vụ TNGT xảy ra ngày 26/9, trên QL3 tỉnh Bắc Kạn. Ảnh Báo Giao thông

Ngày 23/9/2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 23 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.887 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4,1 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ô tô 420 xe mô tô; tước 321 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 213 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 76 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 2.847 ô tô, sang tên di chuyển 545 xe ô tô.

Ngày 24/9/2020, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 18 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.336 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,8 tỷ đồng; tạm giữ 31 xe ô tô 454 xe mô tô; tước 267 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 184 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 132 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 94 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 2.116 ô tô, sang tên di chuyển 618 xe ô tô.

Ngày 25/9/2020, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 16 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.060 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,3 tỷ đồng; tạm giữ 10 xe ô tô 492 xe mô tô; tước 204 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 230 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 169 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 107 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 3.107 ô tô, sang tên di chuyển 578 xe ô tô.

Ngày 26/9/2020, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 20 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.742 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3,425 tỷ đồng; tạm giữ 28 xe ô tô 506 xe mô tô; tước 259 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 157 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 180 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 174 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 2.799 ô tô, sang tên di chuyển 618 xe ô tô.

Ngày 27/9/2020, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 23 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.105 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 1,547 tỷ đồng; tạm giữ 16 xe ô tô 292 xe mô tô; tước 169 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 116 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 138 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 147 triệu đồng.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)