9 tháng đầu năm 2020: Toàn quốc xảy ra hơn 10.000 vụ TNGT

Thứ ba, 29/09/2020 14:54 GMT+7

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2020 (từ ngày 15/8/2020 đến 14/9/2020) và 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020). Theo đó, 9 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn 10.000 vụ TNGT, làm chết hơn 4.800 người, bị thương hơn 7.600 người.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020), toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%). Trong đó:

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên: Đường bộ xảy ra 5.849 vụ, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 695 vụ (-10,62%), giảm 756 người chết (-13,68%), giảm 479 người bị thương(-13,36%). Đường sắt xảy ra 71 vụ, làm chết 57 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 50 vụ (giảm 41,32%), giảm 44 người chết (-43,56%), giảm 25 người bị thương (giảm 60,98%). Đường thuỷ xảy ra 50 vụ, làm chết 40 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 7 vụ (tăng 16,28%), tăng 21 người chết (tăng 110,53%), giảm 2 người bị thương (-28,57%). Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0). Va chạm giao thông xảy ra 4.374 vụ, làm bị thương nhẹ 4.482 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.583 vụ (giảm 26,57%), giảm 1.504 người bị thương nhẹ (giảm 25,13%).

Riêng tháng 9/2020 (từ ngày 15/8/2020 đến 14/9/2020), toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (giảm 11,9%), giảm 29 người chết (giảm 5,15%), giảm 150 người bị thương (giảm 14,53%). Trong đó Đường bộ xảy ra 696 vụ, làm chết 526 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (2,05%), giảm 28 người chết (-5,05%), giảm 14 người bị thương (-3,59%).   

P.V     

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)