11 tháng năm 2020: Toàn quốc xảy ra 12.985 vụ TNGT, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người

Thứ năm, 26/11/2020 08:51 GMT+7

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông 11 tháng năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/11/2020).

Hiện trường một vụ TNGT 

Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2020 toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. So với 11 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.900 vụ (giảm 18,26%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,29%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,52%).

Trong đó tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên: Đường bộ xảy ra 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 848 vụ (-10,35%), giảm 889 người chết (-13,03%), giảm 619 người bị thương(-13,63%). Đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 62 vụ (giảm 43,97%), giảm 54 người chết (-46,15%), giảm 23 người bị thương (giảm 53,49%). Đường thuỷ xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương 7 người. So với cùng kỳ  trước tăng 4 vụ (tăng 7,27%), tăng 19 người chết (tăng 79,17%), giảm 1 người bị thương (-12,5%). Hàng hải xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-7,69%), giảm 3 người chết và mất tích (giảm 23,08%), số người bị thương không thay đổi (0/0). Va chạm giao thông xảy ra 5.490 vụ, làm bị thương nhẹ 5.704 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.993 vụ (giảm 26,63%), giảm 1.849 người bị thương nhẹ (giảm 24,48%).

Tính riêng tháng 11/2020, toàn quốc xảy ra 1.332 vụ, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 302 vụ (giảm 18,48%), giảm 65 người chết (giảm 9,89%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,59%). Va chạm giao thông xảy ra 554 vụ, làm bị thương nhẹ 597 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 220 vụ (giảm 28,42%), giảm 193 người bị thương nhẹ (giảm 24,43%).

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)