Tên đề tài Nghiên cứu lắp ráp và chế tạo thiết bị ép cọc thuỷ lực tự hành trên địa hình phức tạp.
Thời gian bắt đầu 01/09/2009
Thời gian kết thúc 11/09/2010
Tổng kinh phí (tr VND) 600
Mục tiêu nội dung

Nghiên cứu lắp ráp và chế tạo thiết bị ép cọc thuỷ lực tự hành trên địa hình phức tạp.

Quay lại

5 đề tài gần đây :

Tên đề tài Năm Đơn vị chủ trì Khối đề tài
2009 Bộ giao thông vận tải Hàng Hải
2009 Bộ giao thông vận tải Đường thủy
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ