Danh mục đề tài KHCN cấp bộ năm 2013

Thứ ba, 03/07/2012 00:00 GMT+7
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định sô 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ đăng tải 46 đề tài đã được Hội đồng khoa học công nghệ Bộ GTVT lựa chọn để các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện.
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định sô 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ đăng tải 46 đề tài đã được Hội đồng khoa học công nghệ Bộ GTVT lựa chọn để các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện.
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN năm 2013 trước ngày 14/8/2012.

Danh sách các đề tài xem tại đây.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)