Cục Hàng không Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử

Thứ năm, 04/04/2019 16:21 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 103/TB-BGTVT thông báo "Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử của Cục Hàng không Việt Nam".

Theo đó, ngày 22/3/2019, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.

Đánh giá về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử của Cục Hàng không Việt Nam, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động tìm nguồn lực, có kế hoạch từ sớm để xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm, hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Cục, nhất là các ứng dụng chuyên ngành có tính hội nhập quốc tế cao.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, hệ thống CNTT của Cục chưa được xây dựng một cách tổng thể, chưa hình thành đầy đủ các quy định về tính pháp lý dữ liệu, quy chế quản lý, vận hành các hệ thống CNTT. Vì vậy, để xây dựng Chính phủ điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam đảm bảo yêu cầu và tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần tập trung rà soát Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục, xác định rõ đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời gian thực hiện, trong đó tập trung: xây dựng, nâng cấp các CSDL có tính cấp bách phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Cục; phối hợp với Trung tâm CNTT và Văn phòng Bộ xây dựng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, kết nối hệ thống quản lý văn bản của Cục với trục liên thông văn bản của Bộ. 

Đối với nhiệm vụ xây dựng các CSDL nền tảng dùng chung, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ (các đầu mối chủ trì về nghiệp vụ thông tin) xây dựng biểu mẫu báo cáo, bộ chỉ tiêu thông tin quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển; phối hợp với Trung tâm CNTT (đầu mối chủ trì xây dựng, vận hành các hệ thống CSDL nền tảng dùng chung) chia sẻ, tích hợp hệ thống. Chủ động triển khai các phần việc Cục được phân công chủ trì (cập nhật, nâng cấp, xây dựng hệ thống CSDL, phần mềm tại đơn vị) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong quá trình xây dựng CSDL kết cấu hạ tầng giao thông, dựa trên các chỉ tiêu thông tin dùng chung của Bộ, các chỉ tiêu thông tin quản lý tại Cục, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng hệ thống và ban hành các quy định để thu thập, tích hợp thông tin từ các đơn vị khai thác cảng hàng không, sân bay. Định hướng xây dựng một hệ thống thống nhất sử dụng đa mục đích gồm: quản lý thông tin kết cấu hạ tầng, quản lý thông tin tài sản kết cấu hạ tầng,…

Cục cũng cần đánh giá, quy hoạch lại hạ tầng CNTT để tối ưu hạ tầng hiện có, từ đó xây dựng mô hình tổng thể ứng dụng CNTT của Cục; rà soát, ban hành các văn bản quy định tính pháp lý dữ liệu; quy định quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống CNTT.

Về nhiệm vụ xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đánh giá lại hiện trạng sử dụng và các quy định về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên triển khai các thủ tục có nhiều hồ sơ nộp trực tuyến; Khẩn trương xử lý, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin, bóc gỡ các mã độc, phần mềm độc hại trong các hệ thống thông tin của Cục.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)