Một số vấn đề trong thiết kế cấp phối, lập dự toán và nghiệm thu bê tông cầu ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai, 01/11/2021 10:33 GMT+7

Theo ThS. HỒ ĐẮC KHÁNH MINH, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị: Tiêu chuẩn thiết kế cầu với triết lý thiết kế theo hệ số tải trọng và sức kháng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO của Mỹ chính thức thay thế cho Tiêu chuẩn thiết kế cầu cũ 22TCN18-79 theo theo trạng thái giới hạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu của Liên Xô, từ năm 2005.

Bảng tính đổi từ cấp bê tông sang cường độ chịu nén trung bình yêu cầu

Tiêu chuẩn thiết kế cầu với triết lý thiết kế theo hệ số tải trọng và sức kháng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO của Mỹ chính thức thay thế cho Tiêu chuẩn thiết kế cầu cũ 22TCN18-79 theo theo trạng thái giới hạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu của Liên Xô, từ năm 2005.

Tuy nhiên, đến nay các tài liệu thiết kế và thi công tương ứng với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành vẫn chưa được ban hành đầy đủ, do đó các kỹ sư cầu vẫn sử dụng một số tiêu chuẩn tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ khi yhiết kế cấp phối bê tông (CPBT), Lập dự toán và nghiệm thu bê tông.

Qua nghiên cứu, so sánh một số chỉ tiêu cơ bản về nghiệm thu bê tông thì kết quả đầu ra khi thực hiện theo tiêu chuẩn thiết kế cũ có tiêu chí đánh giá thấp hơn khi thực hiện theo các tiêu chuẩn tương thích với tiêu chuẩn thiết kế mới, điều này dẫn đến việc đánh giá chất lượng công trình một cách không đầy đủ, đồng thời theo tiêu chuẩn thi công cầu hiện hành TCVN 12885:2020, các tài liệu thi công tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ không còn được sử dụng, do đó đối với công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế mới trong khi vẫn sử dụng các tài liệu khác tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ là không phù hợp.

Bài báo phân tích chi tiết một số vấn đề phổ biến khi thiết kế cấp phối, lập dự toán và nghiệm thu bê tông cùng với một số đề xuất tương ứng nhằm góp phần giải quyết các tồn tại này trong lĩnh vực xây dựng Cầu ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Tạp chí GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)