Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021 (26/07/2021)

Ngày 21/7/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định Số: 1351/QĐ-BGTVT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch SXKD, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT (22/07/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định 1359/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2021 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I (20/07/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1076/QĐ-BGTVT " Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I".

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 (16/07/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021.

Văn bản hợp nhất quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa (14/07/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải (13/07/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6779/BGTVT-VT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải.

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn năm 2022 (08/07/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1183/QĐ-BGTVT phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội (07/07/2021)

Ngày 5/7/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 6456//BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 theo quy định (07/07/2021)

Ngày 6/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6490/BGTVT-TC gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành; Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông; các Vụ: Tài chính; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch đầu tư; Đối tác công-tư; các Ban Quản lý dự án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy, Mỹ Thuận; các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, ACV, VEC; các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT; các Sở Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020.

Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 (25/06/2021)

Bộ GTTVT vừa có Văn bản số 5947/BGTVT-CYT gửi Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) về việc tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :