Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (27/11/2020)

Ngày 30/10/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông yận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nưóc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (26/11/2020)

Ngày 24/11/2020 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (26/11/2020)

Ngày 24/11/2020 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (24/11/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2020 " công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (23/11/2020)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác (13/11/2020)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 11435/BGTVT-VP gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :