Từ 1/7/2015, taxi phải gắn “hộp đen” (18/04/2014)

Đề xuất trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần 3).

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (01/07/2011)

Ngày 30/6, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã ký công văn số 3864/BGTVT-KHCN gửi Tổng cục đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT về việc lắp đặt thiết bị giám sất hành trình.

Chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (10/06/2011)

Chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trìnhcủa xe ô tô (30/05/2011)

Chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trìnhcủa xe ô tô

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình quốc gia (30/05/2011)

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình quốc gia

Dự thảo Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (16/05/2011)

Dự thảo Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (16/05/2011)

Ngày 08/3/2011 Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT v/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Xem nội dung Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT tại đây

BBT

Trang:
Tìm theo ngày :